Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, SOŠ PAS Námestovo Aktuality 2022-2023, SÚŤAŽE

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – školské kolo

14. decembra 2022 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili školského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne: písanie na počítači. 

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 4. ročníka študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, medzinárodné obchodné vzťahy, správca počítačovej siete. V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli žiaci: 

PÍSANIE NA POČÍTAČI: 

  1. miesto: Milan Mikyta, IV. B (výkon 284,7 ČÚ za 1 min.)
  2. miesto: Filip Metes, IV. B (výkon 253,1 ČÚ za 1 min.)
  3. miesto: Michal Kubinčák, III. B (výkon 252,7 ČÚ za 1 min.)

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme. 

PK EKO