Aktuality 2022-2023, OSTATNÉ, POMOC DRUHÝM

Svetový deň Downovho syndrómu 

21.marca celý svet oslavuje Svetový deň Downovho syndrómu. Jeho tohtoročné heslo bolo: S nami, nie pre nás. V spolupráci s o. z. Úsmev prosím sme vytvorili podujatie, ktorým cieľom bolo ukázať verejnosti, že aj ľudia s Downovým syndrómom sa môžu zapojiť do pracovného procesu a že aj oni dokážu byť prospešní pre našu spoločnosť.

Mladí ľudia s Downovym syndrómom pracovali v školskom bufete, v Mestskej knižnici v Námestove, pomáhali pani upratovačke v našej škole a pracovali v predajni Planeo elektro.  

Pri všetkých činnostiach im dobrovoľne pomáhali žiaci našej školy. 

 

PaedDr. Katarína Tomulcová