Aktuality 2021-2022

Svetový deň vtáctva

Znalosť je život s krídlami – náš projekt realizovaný v rámci vzdelávacieho programu Spojme hlavy realizovaného s podporou Nadácie pre deti Slovenska v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Jedným z cieľov projektu bola výroba drevených búdok.

phoca thumb m 001

Búdky vyrábali mladí ľudia s Downovým syndrómom, klientky v CSS Zubrohlava a matky s deťmi v krízovom centre pre týrané ženy sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Spolu vytvorili krásne drevené búdky, ktoré budú zavesené v okolí Oravskej priehrady. Súčasťou aktivity boli aj odborné ekologické prednášky pod vedením Mgr. Zuzany Kertysovej zo Správy CHKO Horná Orava. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.