Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

Tlakový hrniec – dôsledky pornografie

„Na láske a vzťahu skutočne záleží.“ 

11. apríla 2024 sa na našej škole konal prevenčný program s názvom Dôsledky pornografie. Zúčastnili sa žiaci II. B a III. B triedy. Lektorka študentom priblížila skutočnosť, že pokiaľ sa pornografii pravidelne vystavujú, bude ich to ovplyvňovať bez toho, aby si to všimli, alebo aby to tak chceli. Prerozprávala im príbehy závislých ľudí na pornografii, aby lepšie porozumeli až do akej miery dokáže táto závislosť zmeniť zmýšľanie človeka a kapacitu žiť kvalitný partnerský život. Taktiež ich upozornila na konkrétne následky, ktoré sú už vážne, a to ako ovplyvňuje vzťahy človeka, že prestane tráviť čas so svojou rodinou, prestane sa venovať svojim koníčkom, zhorší sa jeho pracovný výkon, čo môže viesť k strate zamestnania. Premieta sa to tiež do problémov v psychickej oblasti, čo vedie k poruchám spánku a niekedy dochádza k rozvoju depresie. Vysvetlila im ako sú deti a tínedžeri ohrození ešte vážnejšie, keďže to, čo vidia, nevedia reálne vyhodnocovať.

Tento program bol pre nás všetkých prínosom. 

PhDr. Erika Kovaľová 

 

Spätná väzba v prevenčnom programe Dôsledky pornografie 

Očami žiakov: 

Prednáška bola super, slečna je veľmi atraktívna. Veľa som sa naučil a pochopil, že nie je dobré pozerať tieto zlé veci. Páčila sa mi diskusia a mýty, pretože som niektorým aj veril.  

Bolo to veľmi zaujímavé, naučil som sa nové veci a určite som si vstúpil do svedomia. 

Super, úžasné, fantastické, edukačné a poučné. 

Prednáška bola výborná. Poučil som sa z tej prezentácie aj napriek tomu, že nepozerám porno. Páčilo sa mi triedenie do skupín, napríklad pozitívni, neutrálni, negatívni. A samozrejme slečna bola pekná. 

Podľa mňa to pre niekoho bolo prínosom, ale aj za mňa, keďže v tom chodím tiež, ale neuvedomujem si aké to môže mať následky. Povedala asi tak všetko čo mala, spracovala to dobrou formou. Bola to zaujímavá skúsenosť. 

Bolo to super, len slečna veľmi tichým hlasom hovorila, ale bavilo ma ju počúvať. 

Bolo to zaujímavé, veľmi milé dievča. Je obdivuhodné, že mala odvahu o takých veciach hovoriť. Bola uvoľnená atmosféra v našej triede. 

Áno, páčilo sa mi to, len sme sa medzi sebou aj hanbili. 

Bolo to super!!! 

Myslím si, že nám to viacej otvorilo oči. 

Príjemná prednáška. Mali sme priestor vyjadriť sa. 

Veľmi milé stretnutie. Poučné a také do života. Bolo to super sa o takýchto veciach rozprávať.