Aktuality 2021-2022

Trenčiansky robotický deň – medzinárodná súťaž

Gratulujeme budúcim správcom počítačovej siete z III. B, ktorí sa nielen zúčastnili, ale aj umiestnili na krásnom 3. mieste na medzinárodnej súťaži Trenčiansky robotický deň (vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR).

phoca thumb m 003

Zorganizovať takúto súťaž aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa rozhodla SOŠ v Trenčíne, ktorej touto cestou veľmi ďakujeme.

Na medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov sa predstavili súťažné tímy základných a stredných škôl z celého Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Súťaž sa konala 4. novembra 2021 na výstavisku Expo Center Trenčín. Za našu školu súťažili dve družstvá Quoopers v zložení: Ján Sameliak, Peter Vorčák, Maroš Vorčák, Milan Mikyta, Veronika Slaničanová a Lukáš Joštiak. Úlohou súťažiacich bolo naprogramovať robota so senzormi tak, aby v čo najkratšom čase prešiel dráhu, ktorá pozostávala z viacerých prekážok. V medzinárodnej konkurencii sa im darilo a v kategórii Follower sa jedno z našich družstiev umiestnilo na skvelom 3. mieste. Z ich úspechu sa veľmi tešíme a veríme, že naši žiaci budú úspešní nielen na ďalších robotických súťažiach, ale aj v celom profesijnom živote.