Aktuality 2022-2023, ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Účelové cvičenie pre druhý ročník 

trieda

Účelové cvičenie pre žiakov druhého ročníka, ktoré sa konalo 6. júna 2023 v Autocampe pri Studničke, sa napriek nepriaznivému počasiu stalo vzrušujúcim a vzdelávacím zážitkom, kde študenti preukázali svoje schopnosti a odhodlanie zvládnuť rôzne úlohy. 

Na prvom stanovisku sa žiaci zúčastnili rôznych aktivít, ktoré zahŕňali nielen orientáciu a táboráky, ale aj zábavné a vzrušujúce úlohy. Okrem precvičovania orientácie pomocou buzoly a turistických značiek mali možnosť vyskúšať si aj ďalšie zručnosti. 

Jednou z týchto aktivít bolo hádzanie gumenými granátmi. S cieľom naučiť žiakov presnosť a koordináciu, boli im poskytnuté gumené granáty, ktoré mohli bezpečne hádzať na určený cieľ. Táto zábavná a súčasne vzdelávacia aktivita pomohla žiakom rozvíjať ich jemnú motoriku a zlepšiť presnosť pri hodoch. 

Okrem toho mali žiaci možnosť absolvovať prechod po lane. Toto bola ďalšia zážitková aktivita, ktorá vyžadovala rovnováhu a odvahu. 

Druhé stanovisko sa zameriavalo na bezpečnosť pri streľbe zo vzduchovej zbrane. Žiaci sa dozvedeli o dôležitosti dodržiavania pravidiel pri manipulácii so zbraňou a získali informácie o správnej technike streľby. Mali tiež príležitosť vyskúšať si streľbu sami a zlepšiť svoje zručnosti. Táto časť cvičenia im umožnila pochopiť, že zbraň je zodpovedný nástroj, ktorý si vyžaduje zodpovedný prístup. 

Na treťom stanovisku sa žiaci zoznámili s prvou pomocou. Zdravie a bezpečie sú vždy na prvom mieste, a preto bolo dôležité, aby si žiaci osvojili základné zručnosti poskytovania prvej pomoci. Na figuríne si vyskúšali masáž srdca a umelé dýchanie z úst do úst. Tieto zručnosti by mohli byť životne dôležité v prípade nešťastnej udalosti, a tak študenti získali cenné vedomosti a istotu v situáciách, ktoré si to vyžadujú. 

Napriek nepriaznivému počasiu, žiaci sa nevzdali a preukázali odhodlanie a nasadenie. Boli vystavení prehánkam a nepriaznivým podmienkam, ale zvládli to s nadšením a bezpečne. To je dôkazom ich odolnosti a schopnosti zvládať nečakané situácie. 

PaedDr. Radovan Pňaček