Aktuality 2022-2023, OZNAMY

UNICEF – Škola priateľská deťom 

V školskom roku 2022/2023 je naša škola súčasťou programu UNICEF Škola priateľská deťom. Jedným z kritérií získania tohto titulu bolo pripraviť v rámci projektu aspoň jednu vzdelávaciu aktivitu. Koordinátor pre školy Slovenskej nadácie pre UNICEF Filip Mroč realizoval túto vzdelávaciu aktivitu priamo na našej škole v stredu 15. februára 2023. Aktivita bola zameraná na predstavenie UNICEF, jej činnosti, realizovaných projektov a možností našej pomoci.  

PaedDr. Katarína Tomulcová