Aktuality 2023-2024

Utorok, a PRVÁCI už spoznávajú, objavujú ….

adapt.den

05. september 2023 bol pre nových prvákov dňom plným zábavy a spoznávania. Vyučujúci všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, občianska náuka, dejepis, geografia, náboženská a etická výchova, biológia) si pre nich pripravili rôzne aktivity spojené s turistickou prechádzkou do Mestskej knižnice Námestovo a na Edyho ranč. Práve v takomto prostredí mali žiaci možnosť sa lepšie spoznať, porozprávať, zistiť odpovede na rôzne otázky týkajúce sa štúdia na našej škole. V prírode si zahrali PIŠQWORKY, kde sme zároveň vybrali najlepších žiakov, ktorí postupujú do školského kola. Tešíme sa a blahoželáme:

I. A – Zdenka Luscoňová

I. B – Richard Jašák, Terézia Šubjaková, Ľuboš Ovšák, Paulína Krnáčová

I. K – Nina Pitáková, Alica Juchová

I. M – Klaudia Šinálová, Sabina Srnčíková, Samuel Dubáč

Veríme, že celý školský rok bude výnimočnou cestou spoznávania a získavania nových vedomostí, ktoré škola ponúka.

Mgr. Silvia Kytková