Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Veľtrh podnikateľských talentov

Na 29. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov sa v bratislavskom OC Nivy predstavilo 52 študentských firiem – od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec, ktoré si stredoškoláci založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a š portu SR a predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Program Aplikovaná ekonómia rozvíja na stredných školách podnikavosť, ekonomické myslenie, podporuje finančné vzdelávanie a praktické zručnosti pre budúcu kariéru stredoškolákov.

V rámci programu si žiaci zakladajú akciové spoločnosti, s ktorými prechádzajú celým podnikateľským príbehom – od zápisu do simulovaného obchodného registra, cez daňové kontroly, publikovanie výročnej správy, marketingovú komunikáciu, predaj produktov a služieb až po likvidáciu. Vyvrcholením celoročnej snahy žiakov je prezentácia firiem, ich produktov a služieb, ako aj porovnanie si zručností a dosiahnutých úspechov medzi svojimi rovesníkmi.

Veľtrhu sa zúčastnili aj tri študentské firmy zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, ktoré založili žiaci 3. ročníka študijných odborov obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy a študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu ako aj žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia vlasová kozmetika.

Študentská firma Woollnies sa stala víťazom kategórie IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma  a v kategórii 2muse Prezentácia na pódiu získala krásne 2. miesto. Ich veľká rodina „MOJKÁČOV,“ ručne háčkovaných zvieratiek, si získala srdcia nielen porotcov ale aj návštevníkov veľtrhu. „Zatiahli sme uzdu naším mobilom, zobrali sme do rúk vlnu a háčiky, aby sme o kráse, hodnotách a tradíciách staršej generácie nielen hovorili, ale aj ich premieňali na skutočné výrobky. Náš priemerný 5-hodinový čas s mobilom v ruke sme zredukovali o celé dve hodiny,“ uviedla Eva Rusnáková, prezidentka študentskej firmy.

Študentská firma ECONOMY COLLAB a jej prezidentka Alica Triebeľová bola ocenená v kategórii ManPower Leadership Award.

Študentským firmám srdečne blahoželáme!