Aktuality 2022-2023, EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Vtáčí ostrov a chránený Rybár riečny

vtáčí ostrov

Po úspešnej prvej fáze vytvárania štrkovej lavice určenej na hniezdenie Rybára riečneho, realizovanej na Vtáčom ostrove 29. marca sa presne o polroka uskutočnila druhá fáza tohto projektu. Zúčastnili sa jej opäť žiaci II. B triedy. V spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou a Správou CHKO Horná Orava dobudovali túto umelo vytvorenú hniezdiacu plochu.

Všetci sa tešíme úspechu, početnosť hniezdiacich párov chráneného druhu Rybára riečneho sa za toto obdobie zvýšila trojnásobne.

PaedDr. Katarína Tomulcová – koordinátorka environmentálnej výchovy