Aktuality 2023-2024, ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Popradské Pleso

tatry

V utorok 12. septembra a v stredu 13. septembra 2023 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili 1. účelového cvičenia realizovaného vo Vysokých Tatrách. Toto jedinečné cvičenie zahŕňalo nielen telesnú aktivitu, ale aj odbornú ekologickú exkurziu, ktorá obohatila celkový zážitok. Cieľom tejto školskej akcie bolo posilniť fyzickú kondíciu a motorické schopnosti študentov. Počas svojej návštevy Vysokých Tatier mali príležitosť aktívne sa pohybovať a rozvíjať svoje fyzické schopnosti.

Prechádzky po krásnych turistických trasách v okolí Štrbského Plesa a Popradského Plesa predstavovali náročný fyzický výkon, ktorý prispieva k budovaniu svalovej sily a vytrvalosti. Taktiež sa zlepšovala ich koordinácia a motorické schopnosti, pretože horský terén vyžaduje dobrú kontrolu nad telom. Študenti sa museli prispôsobiť rôznym podmienkam, čo posilnilo ich schopnosti reagovať na rôzne výzvy. Návšteva Symbolického cintorína na Popradskom Plese mala aj vzdelávací aspekt. Študenti sa mohli dozvedieť o histórii a dôležitosti tohto miesta pre horských horolezcov a turistov. Týmto spôsobom sa posilňovala aj ich kultúrna a ekologické uvedomenie.

Celkový zážitok z tejto akcie kombinoval fyzickú aktivitu s environmentálnym vzdelávaním, čo môže pozitívne ovplyvniť žiakov v budúcnosti, keď budú uvažovať o svojom zdraví a ochrane prírody. Táto kombinácia telesnej a športovej výchovy s ekologickým povedomím predstavuje významný krok v ich osobnom rozvoji.

PaedDr. Katarína Tomulcová,  PaedDr. Elena Vrábľová