Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Vyučovanie o finančnej gramotnosti na ZŠ

Náš projektový tím žiačok z III. Bmov Sofia Marlengová a Anežka Bystričanová odučil 2. decembra 2022 hodinu finančnej gramotnosti pre žiakov 4. ročníka na Základnej škole v Oravskej Polhore a 5. decembra 2022 pre žiakov 5. ročníka na Základnej škole v Oravskej Jasenici.  

Žiačky Amália Tomulcová a Júlia Chlebová z III. Bmov v rámci prezentácie školy odučili hodinu finančnej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka Základnej školy v Námestove. Pripravili si vzdelávací program, v ktorom vysvetľovali, prečo je dôležité byť finančne gramotný, poskytli typy ako ušetriť peniaze, vysvetlili vybrané pojmy, napr. čo je to banka, sporenie, finančný trh, úrok, úroková miera, kapitál a pod. Aktivitami, ktoré pripravili a rozhovormi s deviatakmi si overili ich nadobudnuté vedomosti. 

„Pre žiakov si pripravili rôzne aktivity v spojení s didaktickými hrami. Naším cieľom bolo naučiť ich niečo nové v oblasti finančnej gramotnosti a zároveň si aj overiť ich vedomosti z oblasti matematicko-finančnej gramotnosti. Keďže pracujeme na vypracovaní stredoškolskej odbornej činnosti, táto skúsenosť bola aj našou praktickou časťou SOČ. Vyskúšali sme si na vlastnej koži, aké je to pracovať s deťmi a že nie vždy je to ľahké. Chceme sa poďakovať základným školám, že nám umožnili zrealizovať hodiny finančnej gramotnosti. Ďakujeme.“ 

Sofia Marlengová, Anežka Bystričanová, III. Bmov 

Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.