Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Workshopy programovania micro:bitov

microbity

13. júna 2023 sme na našej škole organizovali 2 workshopy programovania micro:bitov. Workshopy viedol pán Samuel Zboja, lektor z organizácie „Aj Ty v IT“, čo je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu dievčat v oblasti IT a technológií a ktorá sa snaží rozširovať povedomie o možnostiach a príležitostiach v tomto sektore a motivovať dievčatá a ženy k záujmu o technológie a rozvoju digitálnych zručností.

Interaktívne workshopy boli zorganizované pre dievčatá z tried I.A, I.B iis a III.B sps, s cieľom oboznámiť ich so základmi programovania micro:bitov – malými, no výkonnými mikropočítačmi.

Dievčatá mali príležitosť samostatne programovať micro:bity a vytvárať rôzne projekty, ktoré podporovali ich tvorivosť. Workshopy sa zameriavali na praktické cvičenia, pri ktorých dievčatá experimentovali so senzormi a rôznymi modulmi micro:bitu. Pod vedením lektora objavovali možnosti programovania a vytvárali jednoduché projekty zahŕňajúce svetelné displeje, vysielačky, LED diódy a ďalšie komponenty.

Celý workshop bol pre dievčatá skvelou príležitosťou objavovania sveta IT, pretože im otvoril nové možnosti a ukázal, že technológie sú pre ne dostupnou a zaujímavou oblasťou. Získali nové vedomosti, skúsenosti a sebavedomie v oblasti programovania a technológií, čo im môže byť cenným krokom na ich budúcej kariérnej ceste.

A čo na workshop povedali dievčatá?

„V rámci workshopu sme si mohli vyskúšať micro:bity a vytvoriť rôzne zaujímavé projekty, pri ktorých sme sa naučili pracovať s diódami, LED pásikom, vytvoriť vysielačku a využiť zvukový senzor. Najviac sa mi páčila práca na tvorbe vysielačky, pretože sme pracovali v skupine a mohli si posielať medzi micro:bitami správy. Lektor nás viedol krok po kroku a vedel pomôcť pri každej otázke, ktorú sme mali. Som za tento workshop veľmi rada, pretože som si oživila svoje vedomosti programovania micro:bitov a taktiež o spájaní káblov z oblasti fyziky.“ Veronika Slaničanová, III.B sps

„Bola to dobrá skúsenosť, naučili sme sa veľa nových veci ako napríklad ako ovládať LED pásik, ako zapojiť diódy a mnoho iných funkcií čo dokáže micro:bit. Mne osobne sa to veľmi páčilo a keď budem mať možnosť prísť aj nabudúce, tak nebudem váhať.“ Antónia Bruníková, I.B iis

„Lektor bol veľmi milý. Učili sme sa programovať rôzne projekty v prostredí makecode. Pracovali sme aj s led svetlami a veľmi ma to bavilo.“ Timea Blažeňáková, I.B iis

 Mgr. Daniela Joštiaková