Nezaradené

Základné údaje o škole

   

Názov a sídlo školy

Telefónne číslo

   
   
   

Stredná odborná škola podnikania a služieb

043/552 23 48 (sekretariát)

Hattalova 968/33

043/552 12 21 (ekonómka)

029 01 Námestovo

 
   
   
   

Zriaďovateľ školy

E-mailová adresa a webové sídlo školy

   
   
   

Žilinský samosprávny kraj

sosno@sosno.sk, www.sosno.sk

Komenského 48

 

011 09 Žilina

 
   
   
   

IČO školy

Kód školy                              EDUID školy

   
   
   

17053846

653004                                   100008249