SOŠ PaS Námestovo Medzinárodné obchodné vzťahy Správca počítačovej siete Manažment regionálneho cestovného ruchu Kaderník Kozmetik Vlasová kozmetika Kozmetický salón Kadernícky salón

SOŠ PaS Námestovo

Medzinárodné obchodné vzťahy

VIAC INFORMÁCIÍ

Správca počítačovej siete

VIAC INFORMÁCIÍ

Manažment regionálneho cestovného ruchu

VIAC INFORMÁCIÍ

Kaderník

VIAC INFORMÁCIÍ

Vlasová kozmetika

VIAC INFORMÁCIÍ

Kozmetický salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Kadernícky salón

VIAC INFORMÁCIÍ

Náš ambasádorský tím na krajskej súťaži v Spracovaní informácií na počítači

Členovia nášho ambasádorského tímu vystúpili so svojim príspevkom na krajskej súťaži v Spracovaní informácií na počítači, ktorá sa konala na našej škole

I. B a I. M v DIVADLE

19. februára 2020 sa žiaci I. B a I. M zúčastnili divadelného predstavenia ZLOČIN A TREST od F. M. DOSTOJEVSKÉHO v MESTSKOM DIVADLE ŽILINA.

Drdol - súťaž

Od 12. – 13. 2. 2020 žiačky I. K triedy využili svoje získané poznatky a praktické zručnosti v triednej súťaži na tému: Hladký drdol. Na vytvorenie účesu mali jednu hodinu. Všetci žiaci k danej téme pristupovali zodpovedne.

Európsky deň obetí zločinu 22. 02.

Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 v Štokholme a jeho účelom je podpora obetí trestných činov v celej Európe.

Krajské kolo SIP 2020

13. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Skladalo sa z troch disciplín: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Súťažilo 25 žiakov z 9 škôl Žilinského kraja.

Celoslovenská súťaž NAJ NEVESTA

Žiačky našej školy sa 21. februára 2020 zúčastnili 9. ročníka celoslovenskej súťaže NAJ NEVESTA (Historická nevesta).

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020“

5. februára 2020 sa uskutočnilo v AULE SOŠ podnikania a služieb Námestovo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl). Spolu 28 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Stredná odborná škola podnikania a služieb sa zapojila do  národného projektu pod názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná priorita:

Lyžiarsky výcvik 2020

Od 27. 01. do 31. 01.2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Kubínskej holi. Ubytovali sme sa v chatkách. Lyžiarsky výcvik bol pre niektorých len zdokonalením, ale pre viacerých to znamenalo niečo nové. Rozdelili nás do skupín a pridelili jednotlivým učiteľom, ktorí sa nám venovali na svahu počas výcviku.