Aktuality 2023-2024, POMOC DRUHÝM

Liga za duševné zdravie – ďakujeme za pomoc

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové
združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia.

Financovaná je najmä cez schválené projekty a z verejnej zbierky v uliciach, ktorej súčasťou sme boli aj my, naša škola. Ďakujeme za príspevky. Vyzbierali sme cez 120 €.

Ing. Daniela Bubláková