Nezaradené

Projekty 2021-2022

Projekt Dopro-Botika (Na ceste do digitálnej budúcnosti)

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov.

Viac o projekte

Nadačný fond telecom

 

Financie pod lupou

Rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021.

Viac o projekte

Financie pod lupou

 

Mladý podnikavec

Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ – kód projektu: 312011ACM6.

Viac o projekte

Mladý podnikavec