Nezaradené

Schránka dôvery

Milí žiaci a učitelia!

Ako ste si už určite mnohí všimli, na chodbe máme novú schránku dôvery.

Na čo slúži? Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „Spriaznenú dušu“ a zároveň „Bútľavú vŕbu“.

Kde nájdeš schránku dôvery?

Na stene vedľa kopírky na 2. poschodí.

Má podmienky?

Áno, rieši všetky slušné odkazy.

Má pravidlá?

Áno.

Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

  1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém… Čokoľvek, čo ťa trápi, napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky.
  2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.
  3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď prosím svoju triedu. Do anonymných odkazov napíš aspoň znak alebo heslo.
  4. Do odkazu tiež môžeš napísať komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľky školy, od zástupkýň, od jednotlivých vyučujúcich, nezabudni to tam napísať).
  5. Odpovede budú zverejnené na internetovej stránke školy. Záležitosti zasahujúce do intímnosti sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch, sa nikto iný nedozvie!

Čo ešte povedať? Píš, už sa teším a pokúsim sa nesklamať tvoju dôveru.

PhDr. Erika Kovaľová, koordinátorka prevencie

 

Hľadáš pomoc a bezpečie?