Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Sobotný večer plný umenia – „MANIFEST“

V sobotou 3. februára 2024 som mal tú česť zúčastniť sa premiéry divadelného predstavenia s názvom „MANIFEST“ vo veľkej sále Mestského divadla v Žiline. Tento projekt, ktorý vytvoril režisér Pavol Viecha spolu s dramaturgičkou Danielou Brezániovou, sa zameriava na prácu s autentickými manifestmi, denníkmi a esejami mladých ľudí do 21 rokov. Autori sa rozhodli pozerať na súčasnú spoločnosť cez oči študentov a mladých ľudí, čo je zvlášť dôležité vzhľadom na stúpajúcu skepsu starších ľudí voči aktuálnemu stavu sveta.

Divadelné predstavenie začalo o 19.00 h a ako „spoluautori“ sme dostali pozvánku na stretnutie s režisérom Pavlom Viechom a dramaturgičkou Danielou Brezániovou ešte pred začiatkom predstavenia, kedy nám poďakovali za eseje. Po tomto stretnutí sme sa presunuli do divadla, kde som prekvapene zistil, že máme sedadlá na balkóne. Musím povedať, že získať takéto ocenenie, je naozaj výnimočné a bol to pre mňa veľký zážitok.

Divadelné predstavenie sa mi veľmi páčilo, dokonca citovali naše eseje, ktorých bolo sedem. Trvalo 75 minút a bol to asi najlepší divadelný zážitok, aký som kedy zažil. Mal som pocit, že mi mnohé repliky hercov hovorili priamo z duše. Také autentické divadlo som ešte nikdy nevidel. Po skončení predstavenia sme dostali pozvanie na stretnutie v zákulisí, kde sme strávili pár minút v úžasnej atmosfére a potom sme už išli domov.

Denis Plaku, II. B