Aktuality 2021-2022

Vtáčí ostrov – Rybár riečny

V utorok 29. marca 2022 sa žiaci I. Biis zapojili do aktivity, počas ktorej pomáhali ochranárom vybudovať priestory pre hniezdenie chráneného druhu vtáka.

phoca thumb m 002

Hlavným cieľom bolo vytváranie priestoru pre hniezdenie rybára riečneho – navážanie a rozsypávanie jemného štrku na území Vtáčieho ostrova, v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou. Súčasťou školskej akcie bola aj odborná ekologická prednáška Svetový deň vtákov – chránené druhy vtákov na území CHKO Horná Orava, pod vedením pracovníkov Správy CHKO Horná Orava. Táto akcia sa nám veľmi páčila a keď bude ďalšia príležitosť, určite radi pomôžeme.