Aktuality 2014-2015

Vysoké Tatry

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť“ A. Einstein.

 Vo štvrtok 18. septembra 2014 a v pondelok 29. septembra 2014 sme využili krásne jesenné počasie a so žiakmi 1. AS, 1. K, 1. B a 1. M triedy sme navštívili Vysoké Tatry. Ekologická exkurzia bola zameraná na spoznávanie krás našich najvyšších hôr. Počas turistickej vychádzky sme navštívili Štrbské pleso, Popradské pleso a Symbolický cintorín – miesto, kde je možné uctiť si pamiatku obetí Tatier. Pobyt vo Vysokých Tatrách bol pre nás zaujímavý aj vďaka odbornému výkladu Mgr. Daniely Gejdošovej. Najviac náš tešia príjemné zážitky žiakov a ich nadšenie pre ďalšie turistické ciele.