Aktuality 2021-2022

Zelený Andel 2022

Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlásila 4. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny „Zelený Andel“ za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá bola určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl, ktorí na škole spracovali projekt SOČ.

2022 zeleny andel

Do tejto súťaže sa zapojili aj naše žiačky, medzi nimi Vanesa Bandíková z III. B s prácou „Zem nie je na jedno použitie“ a Nikola Vnenčáková zo IV. M s prácou „ECO friendly wear“. Tieto žiačky boli ocenené a získali certifikát „Zelený Andel 2022“ za najlepší projekt SOČ.