Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

BEST IN ENGLISH – súťaž v anglickom jazyku

Dňa 16. novembra 2023 sa 20 jazykovo najzdatnejších žiakov našej školy malo možnosť zúčastniť jedinečnej online súťaže v anglickom jazyku BEST IN ENGLISH, ktorá pozostávala z posluchu, čítania s porozumením a gramatickej časti na úrovni B2 až C1.  

Súťaže sa celkovo zúčastnilo 34 krajín sveta, 702 stredných škôl a viac ako 24 000 študentov, ktorí mali skvelú príležitosť zmerať a porovnať svoju jazykovú úroveň s rovesníkmi z iných krajín. Všetkým zúčastneným ďakujeme, gratulujeme a uvádzame prvých troch najlepších z našej školy:  

1. miesto: Filip Noga ( B), získal 101,5 bodov zo 126,

2. miesto: Martin Lastovka (III. B), získal 100 bodov,

3. miesto: Adam Košťál (IV. B), získal 88,5 bodov.

Na porovnanie – najlepší riešiteľ bol Abdulkerim Kurgaš z Bosny a Hercegoviny so 122 bodmi, ktorý získal 2 týždňový študijný pobyt v Kanade.  

Našim žiakom srdečne blahoželáme a želáme veľa jazykových úspechov aj v budúcnosti. 

Za PKCJ ANJ Ing. Zuzana Bedrichová