Aktuality 2015-2016

Bojujeme proti AIDS

Len vernosť chráni

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS, preto sa viacej medializujú aktivity odborníkov i laikov zamerané na ľudí s HIV/AIDS. Poskytujú sa informácie o HIV, AIDS, možnostiach diagnostiky, liečby aj prevencie ochorenia.

 

 

Pri tejto príležitosti si žiaci III. M pripravili program s hlavnou myšlienkou „Vernosť chráni“. 15. decembra 2015 prezentovali žiaci v Aule SOŠ Námestovo dramatizácie, básne, videá, piesne, projekty, ktorými chceli poukázať na skutočnosť, že vernosť chráni lásku pred povrchnosťou. Ak je láska čistá a úprimná, nemusíme sa báť nákazy. Najvýstižnejším vysvetlením tejto skutočnosti bola scénka s názvom DOBRO A ZLO, ktorá pantomímou poukazovala na nástrahy dnešného sveta. Každý mladý človek si musí uvedomiť, že život prináša veľa krásneho, ale i nebezpečného a strojcom svojho šťastia je ON SÁM.

Ďakujeme hercom z III. M triedy, Natálii Žuffovej zo IV. M triedy a Dominikovi Hírešovi z II. M triedy, ktorí dokázali verbálnou i neverbálnou komunikáciou osloviť všetkých účastníkov programu. Ukázali tiež, že sú herci – tvoriaci a dramatizujúci telom i dušou.