Aktuality 2015-2016

Burza stredných škôl

10. decembra 2015 sme sa zúčastnili Burzy stredných škôl, ktorá sa konala v Základnej škole v Oravskej Lesnej. Prostredníctvom prezentácie a materiálov sme informovali žiakov 7., 8., 9. ročníka ZŠ, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov o forme štúdia na našej škole.

Tí, ktorí nás navštívili v pridelenej miestnosti školy, sa zaujímali predovšetkým o možnosť štúdia v odbore kozmetik a kaderník, takže sme ich bližšie informovali. Veríme, že aj takáto forma prezentácie našej školy pomôže žiakom i rodičom pri správnom rozhodovaní o výbere odboru v ďalšom štúdiu na strednej škole.