Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Školský online časopis MEDIFIN 

casopis

 

Časopis MEDIFIN 

Žiaci našej školy realizovali v spolupráci s učiteľmi a konzultantmi z praxe projekt Je to tým, že sme tím, ktorý bol financovaný Úradom vlády SR. Spolupracovali na príprave a realizácii prednášok pre našich žiakov a žiakov iných škôl, tvorili aktivity, prezentácie, písali články, moderovali akcie, vytvárali učebné pomôcky.

Na konci projektu naša dvorná šéfredaktorka Vanesa Bandíková vytvorila z príspevkov žiakov špeciálne online vydanie školského časopisu MEDFIN, venovaný finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti.

Časopis je určený žiakom, pedagogickým zamestnancom a širokej verejnosti.

Prajeme vám príjemné čítanie.  

Ing. Eva Borovjáková  

Časopis MEDIFIN