Aktuality 2015-2016

Čo vieš o EÚ

EÚ je súčasťou našej histórie už 11 rokov. Ako naši žiaci ovládajú históriu vzniku EÚ, Eurozóny a Európskeho parlamentu sme overovali v školskom kole súťaže Čo vieš o EÚ 16. decembra 2015.

 

Dvojice žiakov riešili úlohy v troch kolách – mali označiť krajiny EÚ do slepej mapy, uviesť národné meny krajín EÚ, poznať našich europoslancov, inštitúcie EÚ, vedúce osobnosti EÚ a zaznačiť dôležité míľniky EÚ a Európy na časovú os. Súťažili dvojice žiakov za každú triedu od prvého po štvrtý ročník všetkých odborov našej školy. Žiaci museli použiť všetky vedomosti, ktoré získali nielen v škole, ale aj z bežného života, veď niektorí z nich sa nedávno vrátili z návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Našim žiakom nechýbala chuť súťažiť a poraziť súperov. Na ich úspech však nestačili len naučené vedomosti, ale zistili, že na svet okolo nás sa treba dívať otvorenými očami a chápať svet s jeho rozmanitosťou.

Vedomosti zúčastnených boli naozaj kvalitné, preto „boj“ o prvenstvo nebol jednoduchý. Maximálny počet bodov, ktorý mohli v súťaži žiaci získať, bol 110 bodov. Poradie najúspešnejších bolo nasledovné:

 

1. miesto – Dominik Tomaštík a Lukáš Kupčulák (III. B), 94 bodov

2. miesto – Denisa Zoššáková a Lenka Vorčáková (III. M), 88 bodov

3. miesto – Erika Štetiarová a Kristína Fidrová (IV. B), 78 bodov

3. miesto – Alexandra Palitefková a Lucia Ďubeková (III. B), 78 bodov

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.