Aktuality 2021-2022

Hľadáš pomoc a bezpečie?

Nezostávajte so svojimi pocitmi osamote. Zdôverte sa, poraďte sa, požiadajte o pomoc. Šikanovanie na školách je celospoločenský problém. Nezáleží na tom, či je dieťa talentované, nadané, či je „z dobrej rodiny“. Obeťou sa môže stať každé dieťa (ktokoľvek), rovnako ako sa môže stať agresorom.

2022 pomoc bezpecie

Šikana nie je len súčasný postrach „školských lavíc“, ale silná forma násilia, ktorá naberá na intenzite a vážnosti. Ide o úmyselné ubližovanie, ktoré môže byť fyzické i psychické a prebieha opakovane. Šikanou môže byť napríklad bitka, nadávky, urážky, ponižovanie, vyhrážanie…

Je dôležité o nej hovoriť, neskrývať a nebáť sa.

Ozvi sa aj TY!

Tu nájdete linky a kontakty na miesta, kde vám ochotne pomôžu.

Linka detskej istoty

– bezplatné telefónne číslo 116 111

– emailová poradňa, cez kontaktný mail: potrebujem@pomoc.sk

– chatová poradňa: www.ldi.sk

Linka detskej dôvery

– telefonická pomoc na čísle 0907 401 749

– emailová poradňa: odkazy@linkadeti.sk

– chatová poradňa: www.linkadeti.sk

IP-ČKO INTERNETOVÁ PORADŇA

Pomoc cez chat na stránke: www.ipcko.sk

Pomoc cez email na adrese: poradna@ipcko.sk

IP-čko poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorá poskytuje svoje služby anonymne a bezplatne.

Emailom na adrese: poradna@dobralinka.sk

Liga za duševné zdravie

Linka dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566 – bezplatná pomoc

alebo poradenstvo cez email: www.linkanezabudka.sk

Aliancia žien Slovenska

Nonstop SOS linka 0903 519 550

Emailový kontakt: alianciazien@alianciazien.sk

Pomoc obetiam násilia

Bezplatná, anonymná a dôverná telefonická linka 0800 212 212

Emailový kontakt: linkaprezeny@ivpr.gov