Aktuality 2017-2018

Kurz gélových nechtov a pedikúry

Tešíme sa a zároveň ďakujeme, že sme mali možnosť (už ako druháčky) absolvovať kurz gélových nechtov. Školiteľka nás oboznámila s teóriou, neskôr sme spoznali produkty a postup správnej tvorby gélových nechtov. Na druhý deň sme ich už aj tvorili.

Mali sme mesiac na zdokonalenie sa. Získali sme tak vedomosti a zručnosti sme si overili v praxi. Toto všetko sme museli dokázať na skúške, ktorá nás čakala v závere kurzu. Získali sme certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu gélových nechtov.

Žiačky tretieho ročníka absolvovali kurz pedikúry. Hneď na začiatku kurzu sa oboznámili s teóriou a druhý deň robili pedikúru na modelkách. Po skončení dostali certifikát o absolvovaní.

Tešíme sa z účasti na týchto kurzoch, pretože nám rozšírili vedomosti a zručnosti, ktoré môžeme využiť v našej profesionálnej kariére.