Aktuality 2017-2018

Motto: „Hýb sa, uč sa a objavuj“ vystihuje tri piliere Olympijského dňa

Na základe týchto troch pilierov, a to pohyb, vzdelávanie a poznávanie, SOV organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku.

 

Olympijský deň je oveľa viac ako len športové podujatie, je to deň, kedy sa každý človek môže stať aktívnym, dozvedieť sa o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.

K tejto výzve sme sa pripojili aj my a 11. júna 2018 sa Olympijský deň uskutočnil na bežeckej dráhe futbalového štadióna v Námestove. Je potešujúce, že sa do fyzickej aktivity – štafetového behu, v rámci svojich možností, schopností a zdatnosti, zapojili všetky triedy študijného i učebného odboru našej školy.

Štafetu Olympijského dňa získal kolektív I. B triedy,

na druhom mieste sa umiestnil kolektív I. M triedy,

na treťom mieste sa umiestnil kolektív III. B triedy.