Aktuality 2014-2015

Návšteva NR SR – odborná exkurzia

11. marca 2015 sme navštívili naše hlavné mesto Bratislavu, spoločne s pani učiteľkou Korčuškovou a pani učiteľkou Bránickou. V blízkosti Bratislavského hradu sme mali úžasný výhľad na rieku Dunaj, ale aj na panorámu mesta.

Vedľa Bratislavského hradu sme videli, kde majú kancelárie poslanci NR SR. Dozvedeli sme sa, že tieto kancelárie sú prepojené tunelom s budovou NR SR. Chodbami NR SR nás sprevádzal asistent komunikácie. Priblížil nám zaujímavosti a historické udalosti vývoja NR SR, bližšie informácie o štátnych symboloch Slovenskej republiky, pojmy koalícia či opozícia a taktiež aj zloženie počtu osôb v politike a ich mená či posty, ktoré zastupujú. Neskôr nás zaviedol na balkón rokovacej miestnosti NR SR, kde sme mali možnosť po prvýkrát vidieť rokovanie ministrov a poslancov pri tvorbe zákonov. Prišli sme v čase, keď sa v parlamente prerokovával školský zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Neskôr sme mali diskusiu v zasadacej miestnosti s poslancom a predsedom Žilinského samosprávneho kraja s pánom Blanárom. Tu sme sa mohli dozvedieť o politike viac. Priblížil nám fungovanie parlamentu, poslaneckých klubov, proces tvorby zákonov a odpovedal na naše otázky. Pani učiteľky mu položili otázku týkajúcu sa rýchlostnej cesty R3 – obchvat. Diskutovali sme aj o duálnom vzdelávaní. Po skončení diskusie každý z nás, čo sa zúčastnil tejto exkurzie, dostal „Pamätný list“ za aktívny záujem o ústavné inštitúty slovenskej parlamentnej demokracie. Po skončení návštevy NR SR sme sa vydali na obhliadku Bratislavského starého mesta.

Bol to krásne strávený deň, ktorý sa pre nás stal jedinečným, pretože nie hocikto sa môže dostať na živé rokovanie vlády v NR SR.