Aktuality 2016-2017

Odborná exkurzia – archív, knižnica

Žiaci IV. Bmov, IV. M a III.Bmov triedy sa 9. novembra 2016 zúčastnili odbornej exkurzie. Navštívili sme Štátny okresný archív a Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Štátny okresný archív v Dolnom Kubíne je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.

 

Pani riaditeľka archívu nás oboznámila s prácou v archíve, prečo sa musia uchovávať dokumenty, spomenula základné pojmy z archivistiky – archív, archívnictvo, archívny dokument, historická hodnota, lehota uloženia, register, registratúra, registratúrny denník, registratúrny plán, registratúrny poriadok, registratúrny znak, skartačný poriadok, sprístupnenie archívnych dokumentov atď. Zdôraznila, že pre prácu v archíve je potrebné vedieť niekoľko jazykov. Nahliadli sme do registratúrneho denníka, kde sa zapisujú písomnosti. Zároveň sme si mohli pozrieť vzácne a staré listiny s pečaťami, knihy, v ktorých boli zaznamenané historické udalosti. Po tejto návšteve sme pokračovali v exkurzii – navštívili sme knižnicu, kde sme sa dozvedeli o histórii knižnice, o edičnej činnosti, o tom, ako sa vyhľadávajú literárne diela v katalógu, prešli sme si jednotlivé oddelenia a nazreli do niektorých kníh. Veľmi nás zaujali podujatia a projekty, ktoré knižnica ponúka pre širokú verejnosť (beseda so spisovateľkou Darinou Hamarovou).