Aktuality 2020-2021

Olympiáda Mladý účtovník 2021

Firma Kros, a. s. ponúka každý rok možnosť pre študentov súťažiť v celoslovenskej súťaži Olympiáda Mladý účtovník, ktorá je určená pre študentov stredných škôl v účtovníctve a v účtovaní v programe Omega – podvojné účtovníctvo. Tento školský rok sa aj napriek dištančnému vzdelávaniu do súťaže prihlásili naše tretiačky.

2021 mlady uctovnik

Úlohy boli koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ).

Po dôkladnej príprave v škole a samoštúdiu doma úsilie našich žiačok bolo odmenené, dve z nich postúpili medzi tridsať najlepších mladých účtovníkov Slovenska: Annamária Zboroňová (10. miesto) a Nikola Zboňáková (28. mesto), obidve z III. M triedy.

Srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa takýchto úspechov. Ak človek robí to, čo ho baví, odmena je „dvojitá“.