Aktuality 2014-2015

Rozhoduj o Európe

24. marca 2015 sa štyri žiačky z III. B triedy zúčastnili jednodňového regionálneho seminára o fungovaní európskych inštitúcií pod názvom ROZHODUJ O EURÓPE, ktorý organizovalo Centrum pre európsku politiku so sídlom v Bratislave. Okrem nás sa seminára zúčastnili aj študenti z rôznych škôl.

Seminár sa konal na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Hlavným cieľom seminára bolo zvýšiť informovanosť o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Počas poučných netradičných a interaktívnych prezentácií, ktoré mali pre nás pripravené, sme sa mohli zapájať aj my. Mali sme možnosť sami si vyskúšať, ako rozhodujú ministri v Rade EÚ o európskych otázkach. Súčasťou seminára bolo aj malé občerstvenie a obed pre účastníkov. Po obede na nás čakali rôzne aktivity, do ktorých sa zapájali všetci účastníci seminára. Pripravené aktivity boli zábavné a pre nás prospešné. Tento seminár nás obohatil o nové skúsenosti a informácie o fungovaní Európskej únie.