Aktuality 2014-2015

Slanický ďateľ

Spojená škola Slanická osada Námestovo usporiadala 23. júna 2015 súťaž v písaní na počítači pod názvom Slanický ďateľ 2015“, ktorá je určená pre žiakov prvých ročníkov stredných odborných škôl. Aj naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže.

Boli to víťazi školského kola súťaže „Rýchle prsty“ Dominik Dzurek a Erika Klimčíková z I. B triedy. Úspešne reprezentovali našu školu, kde Dominik Dzurek sa stal víťazom, a tak získal prvé miesto. Erika Klimčíková obsadila deviate miesto. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme a veríme, že aj v budúcnosti budú reprezentovať našu školu. Pre súťažiacich usporiadatelia súťaže pripravili výborný program. Navštívili sme Slanický ostrov umenia a zažili prekrásnu plavbu loďou po priehrade.