Aktuality 2020-2021

V krajine remesiel 2021

V súčasnej dobe sa vo výrobe používajú moderné stroje, roboty a počítače, ktoré v niektorých priemyselných oblastiach takmer úplne nahradili prácu človeka. Napriek všetkému pokroku však ostali určité druhy výroby, v ktorých sa uprednostňuje ručná práca. Nie nadarmo sa hovorí: „Remeslo má zlaté dno.“ Stále však platí, že ak niekto ovláda nejaké remeslo, vždy sa uživí.

phoca thumb m 001

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlásilo 8. ročník celoslovenskej súťaže remeselnej tvorivosti. Cieľom súťaže bolo vzbudiť u žiakov záujem o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej identity, podporovať ich manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu.

Súťažné témy boli krásne, mali sme z čoho vyberať.

Ako napríklad:

Zaliate v dreve

Noty pre drôty

Nite nebláznite

Na sklo maľované

Pletky s pletivami

Žiačky I. A a II. A sa pustili do práce s veľkou usilovnosťou a chuťou. Ukázali svoju šikovnosť a zručnosť. Ich výrobky boli a sú originálne, kvalitné a naozaj uplatnili svoju kreativitu. Využili tradičné textilné techniky, spôsoby výzdoby na vytvorenie predmetov úžitkového, dekoratívneho a odevného charakteru. Aj napriek tomu, že sme nevyhrali, máme z našej práce radosť.

No posúďte sami.