Aktuality 2021-2022

Zapojenie sa školy do celoslovenského projektu ENTER MICRO:BIT – programovanie micro:bitov

V budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti, preto sa naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy projektu ENTER MICRO:BIT – programovanie micro:bitov. Micro:bit je mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné zariadenie na trhu.phoca thumb m 003

Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení, ako napr. smart robotov. Sada microbitu obsahuje vstupné a výstupné piny, s ktorými komunikuje s okolitým svetom, má 25 samostatne nastaviteľných LED diód, 2 tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty či svetelnosti. Dá sa bezdrôtovo pripájať cez rádio alebo bluetooth. Má USB rozhranie a napájať sa dá cez USB kábel, cez dve batérie alebo pripojením batérie priamo na napájacie piny.

Micro:bit sa môže programovať v prostredí makecode, čo je online grafické prostredie, v ktorom žiaci pomocou spájania blokov vytvárajú funkčné programy, alebo v MicroPythone, čo je špeciálna verzia jazyka nazývaného Python, ktorý sa využíva na programovanie hardvéru.

Aj my sa chceme podieľať na vychovávaní novej, smart generácie žiakov, a preto sme do vyučovacieho procesu navrhli práve prácu s micro:bitom pre všetky odbory v našej škole. Získali sme z projektu financie na zakúpenie 20 sad micro:bitov a 7 smart robotov CuteBot.

Do konca školského roku 2021/2022 a aj v ďalších rokoch budú chlapci a dievčatá v predmetoch informatika, programovanie a digitálne technológie programovať práve získané micro:bity a roboty. Taktiež plánujeme usporadúvať triedne a školské súťaže v programovaní a neskôr sa aktívne zúčastňovať celoslovenských súťaží v robotike. Veríme, že žiakom takto zatraktívnime programovanie a výučbu informatických predmetov.