Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Adaptačný deň informatiky plný IT zaujímavostí

inf

Hneď v prvom adaptačnom týždni na strednej škole mali naši prváci jedinečnú príležitosť zažiť niečo nadčasové. Dňa 7. septembra 2023 sme pre nich pripravili Deň informatiky, ktorý im umožnil spoznať fascinujúci svet digitálnych technológií.

Táto školská akcia bola príležitosťou pre všetkých žiakov 1. ročníka objaviť rôzne aspekty digitálnych technológií, ktoré sa snažíme rozvíjať u našich žiakov všetkých odborov. Počas dňa mohli žiaci absolvovať niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré zahŕňali vytvorenie školských žiackych kont,  prácu s programom Office 365, 3D tlačou, Photoshopom a umelou inteligenciou, aplikáciou MS Outlook, OneDrive, Teams, Forms a mnoho ďalších. Žiaci si taktiež vyskúšali základy práce s micro:bitmi, kde si naprogramovali svoju menovku a rôzne animácie.  Cieľom týchto aktivít  bolo inšpirovať žiakov k tomu, aby sa atraktívnou formou dozvedeli o úžasných možnostiach, aké ponúka súčasný svet digitálnych technológii.

Veríme, že tento deň nebol pre nich  iba zaujímavým začiatkom ich stredoškolského dobrodružstva, ale aj príležitosťou na objavovanie nových digitálnych zručností a skúseností.

Mgr. Daniela Joštiaková