Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Visegrad Entrepreneurial Stars  

V dňoch 17. 04. 2024 a 18. 04. 2024  sa žiaci triedy I. B, II. B, III. B, IV. B a ďalší vybraní žiaci v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko zapojili do projektu s názvom: „Visegrad Entrepreneurial Stars “. Cieľom projektu bolo testovanie prípadových štúdií. Mali tak možnosť získať informácie o tom ako sa dá realizovať výučba podnikania nielen v teoretickej rovine ale reálne si podnikanie vyskúšať. Od samotného založenia vlastnej firmy, cez výrobu produktov alebo poskytovanie služieb, až po jej likvidáciu. V rámci diskusie preukázali svoju kreativitu, nadšenie pre podnikanie a tímovú spoluprácu.  

 

Mgr. Lucia Veselovská