Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Anna Karenina a my v  Žilinskom divadle 

O výbornom dramatickom spracovaní diela Anna Karenina Arminom Petrasom sme sa „na vlastnej koži“ presvedčili aj my. V stredu, 17. januára 2024, sa vybrali žiaci I. N, II. A a II. M do Mestského divadla v Žiline, kde je pri príležitosti 30. výročia založenia Mestského divadla v Žiline inscenácia odohrávaná. V rozsahu 155 minút bol žiakom ponúknutý hlboký pohľad do mysle Anny, v ktorej sa odrážali túžby po láske, vášni, vnútorné zmätky a obavy. Jej tragický životný príbeh všetkých natoľko zaujal, že mnohí z nás určite „siahnu“ po knihe, aby našli odpovede na otázky, ktoré zostali nezodpovedané.  

Mgr. Silvia Kytková