Aktuality 2018-2019

Burza povolaní 2018

Už 15. ročník tejto tradičnej burzy organizovanej CPPPaP Tvrdošín a Námestovo bol realizovaný pre žiakov posledných ročníkov ZŠ, a to 9. – 10. októbra 2018.

 

9. októbra 2018 hostila túto akciu obec Nižná vo svojom kultúrnom dome. Menšia zmena oproti ostatným ročníkom, kedy burzu organizovalo mesto Trstená, avšak aj obec Nižná zvládla organizáciu na slušnej úrovni. Na burze sa prezentovalo mnoho SŠ, či už z Oravy alebo aj mimo nášho regiónu. Medzi takýmito školami bola aj naša SOŠ PaS v Námestove, ktorú predstavovali zvedavým deviatakom vybraní žiaci. Deviataci, ako to už býva zvykom, sa zaujímali hlavne o odbor kozmetik, kaderník a o odbor budúcnosti – správca PC siete. Potenciálnych prvákov našej školy sme oboznámili s moderným vybavením našej školy, spoluprácou našej školy s rôznymi organizáciami (JA Slovensko, n. o., a i.), priebehom štúdia vo všetkých študijných odboroch, možnosťami zúčastniť sa množstva súťaží a i. Nezabudli sme spomenúť aj rôzne výmenné pobyty, ako napr. Taliansko, projekt Euroscola a E-Twinning. Žiaci ZŠ, ktorí sa prišli do Nižnej pozrieť, boli väčšinou z okresov Tvrdošín a Dolný Kubín. Preto sme mali príležitosť presvedčiť o správnosti výberu našej školy aj žiakov, ktorí nežijú v blízkosti Námestova.

10. októbra 2018 sa burza uskutočnila na námestí P. O. Hviezdoslava v Námestove, kde mali väčšinové zastúpenie deviataci z okolitých dedín Námestova. Na rozdiel od burzy v Nižnej táto prebiehala v popoludňajších hodinách na otvorenom priestranstve, na námestí. Práve v Námestove mala naša škola najväčšiu šancu prezentácie, aby presvedčila deviatakov o výbere niektorého z 5 ponúkaných odborov (SPS, MOV, MRCR, KOZ, KAD).

V Nižnej a aj v Námestove sme dali do pozornosti významný deň, a to 12. december 2018, kedy sa na našej škole bude konať DOD.

Milí deviataci, tešíme sa na vašu návštevu počas DOD!