Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva 

12.decembra 2023 bol deň, kedy sa naši „školskí milovníci umenia“ rozhodli umelecky obdariť žiakov i ostatných zamestnancov školy. Pomocou krásnej filozofickej rozprávky pre dospelých s názvom MALÝ PRINC od francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint Exupéryho chceli poukázať na skutočné ľudské hodnoty, na ktoré sa dnes často zabúda, ale pripomínajú nám ich veľakrát práve malé deti – ako v diele Malý princ. 

Aj názov predstavenia – Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva – sa k nám prihovára formou skutočnej lásky, lebo len ona vylieči celé ľudstvo z ľahostajnosti, nevšímavosti a zloby. Diváci tak mali možnosť zažiť lásku, obetavosť, nevinnosť, ale i márnivosť dnešnej doby… 

Ďakujeme krásne všetkým našim hercom z I. A, I. K, I. M, II. A, II. B, III. A, ktorí mali odvahu postaviť sa na javisko auly a odovzdať tak posolstvo postavy, ktorú stvárňovali.  

Mgr. Erika Bystričanová a PhDr. Erika Kovaľová