Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Divadelné predstavenie na šikmej ploche 

V utorok, 7. decembra 2023, mali študenti III. A a III. B triedy príležitosť zúčastniť sa vynikajúcej divadelnej hry od Ivana Stodolu – Bačova žena. Celé divadelné predstavenie napísal autor za jeden týždeň. Ako uvádza vo svojich publikáciách: „Pamätám sa, že prvé dejstvo Bačovej ženy som napísal za deň, druhé za dva dni, tretie za tri dni. Za týždeň som mal hru hotovú a zaujímavé, že na tejto som aj pri nasledujúcich vydaniach najmenej menil. Pripisujem to dokonalej koncentrácii.“ Hra bola plná napätia, prekvapivých chvíľ, zvratov a odohrávaná na šikmej ploche. Pohyby hercov vyvolávali v divákoch veľké emócie a obrovskú dávku sústredenosti. Veľmi smutný príbeh Evy v obsadení Alenky Pajtinkovej vedie každého diváka k zamysleniu, či existuje pre milujúcu matku aj iné východisko, ako je voliť vlastnú smrť. Veľmi milovala svoje deti a ….. 

Veríme, že pri prípravách na maturitnú skúšku, ktorá čaká našich tretiakov budúci školský rok, si spomenú na tento výlet za literárnym umením. 

Mgr. Silvia Kytková