Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV NA SOŠPAS

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne slávi 26. septembra. V našej škole sme si tento jazykový sviatok pripomenuli a oslávili dňa 29. septembra 2023.  

Výber žiakov z tried II. A, II. B, II. M. III. A, III. M a IV. B svojim entuziazmom a kreativitou prispeli k mimoriadne prínosnému a bohatému programu – formou pútavých prezentácií, hudobných ukážok, kvízov a ochutnávkou tradičných jedál. Spolu so žiakmi sme sa tak naučili množstvo nových informácií o kultúrach, pamiatkach a zvyklostiach rôznych krajín. Taktiež nás v tento deň svojou návštevou poctili dobrovoľníci z o. z. Viac pôsobiaci v Komunitnom centre v Námestove. Predstavili sa nám krajiny Slovensko, Veľká Británia, Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko, Brazília, Lotyšsko. Keďže máme aj žiakov z Ukrajiny, ukázali sme si čo-to aj z tejto kultúrne bohatej krajiny. 

Po skončení mali všetci žiaci školy možnosť hlasovať o najlepšiu krajinu. Jednoznačne sa na 1. mieste umiestnilo Taliansko – aktéri a organizátori z III. M vyhrali od p. riaditeľky deň voľna, za čo im srdečne blahoželáme. 

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. 

 

Ing. Zuzana  Bedrichová