Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

iBobor – 17 ročník informatickej súťaže

V dňoch 6 – 10.novembra 2023 sa uskutočnil už 17 ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa zúčastnilo 129 956 súťažiacich. V pondelok 6. novembra súťažilo 24 383  Kadetov (žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ). V utorok 7. novembra súťažilo 25 927 Drobcov (2. a 3. ročník ZŠ), 5 407 Seniorov (3. a 4. ročník SŠ) a 6 Nevidiacich SŠ (1. až 4. ročník SŠ). V stredu 8. novembra súťažilo 28 938 Benjamínov (žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ). V piatok 10. novembra súťažilo 32 369 Bobríkov (4. a 5. ročník ZŠ) a 12 033 Juniorov (žiakov 1. a 2. ročníka SŠ).

 Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili všetci žiaci odboru správca, ktorí súťažili v kategórií Senior (3. a 4. B iis, sps) a Junior (1. a 2.B iis). V kategórií Junior sa stali úspešnými riešiteľmi Šimon Vlžák, Luis Alojz Franek. V kategórií Senior sa stal úspešným riešiteľom Juraj Gužiňák.

Všetkým gratulujeme a prajeme veľa zdaru pri riešení ďalších informatických súťaži.

PK INFO