Aktuality 2021-2022

Kútik zdravia a pokecu

VÚC Žilina vyhlásil projekt v rámci programu „Komunitný život mládeže“ a podprogramu „Podaj mi ruku“. Tento projekt je určený pre všetkých žiakov školy. V „Kútiku zdravia a pokecu“ môžu žiaci tráviť voľný čas v škole, a to ráno pri príchode, počas prestávky a v čase voľnočasových aktivít. Je to miesto oddychu, čítania kníh, časopisov, ochutnávky jedál pripravených školskými JA firmami, alebo sa tu žiaci len tak porozprávajú.

phoca thumb m 001

V prvom kroku projektu sme si urobili spoločnými silami priestor, potom sme vysadili bylinky, a tak sme si vytvorili malú eko–záhradku. Ďalším krokom boli knižné búdky, kde si žiaci môžu kedykoľvek zobrať časopis, knihu a začítať sa. Dôležitou súčasťou kútika je možnosť stolovania, možnosť prezentácie rôznych ochutnávok, ktoré pripravujú žiacke JA firmy. Tieto firmy ponúkali svoje produkty doteraz na chodbách. Vytvorením spomínaného kútika sa vytvorilo miesto na ich podnikanie. Kútik sa využíva aj na aktivity zamerané na zdravý životný štýl, rozvoj komunikačných zručností a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Neformálnym stretávaním žiakov v tomto priestore sa podporuje osobná komunikácia žiakov (bez mobilov), zvyšuje sa ich záujem o zdravý životný štýl a hlavne sa zlepšuje klíma v našej škole v oblasti medziľudských vzťahov. V neposlednom rade majú žiaci konečne bufet, kde sa ponúka teplé jedlo.