Aktuality 2023-2024, OSTATNÉ

Medzi nami – inkluzívny festival

S veľkou radosťou sme prijali pozvanie na jedinečný inkluzívny festival Medzi nami. Sekcia pre mládež Žilinského kraja spojila organizácie v celom kraji, ktoré sa ochotne a s radosťou zapojili do Roka inklúzie 2023 – 2024.  

Spolu sme v utorok 10. októbra 2023 na Mariánskom námestí v Žiline vytvorili festival plný zážitkov, radosti, aktivít, hudby a tanca. Festival tvorili stánky tvorivých dielní, prezentácie organizácií pracujúcich s mládežou, workshopy a zábavný program na hlavnom pódiu. 

My sme návštevníkov festivalu previedli rozprávkovým lesom chránených stromov. Predstavili sme im našu spoločnú náučno-rozprávkovú knihu LeSníček. Rozprávky o chránených stromoch v knižke vymysleli aj zdravotne znevýhodnení mladí ľudia s Downovým syndrómom. A práve Brigitka a Radko spolu s Emou Kubiznovou a Anetou Tomovčíkovou vytvorili a prezentovali stánok našej školy. 

 

PaedDr. Katarína Tomulcová