Aktuality 2018-2019

„MEETING ENGLISH POETRY“

25. apríla 2019 sa v Aule SOŠ Námestovo konalo školské kolo súťaže v prednese anglickej poézie a prózy. Do tohto kola postúpilo 12 najlepších žiakov z triednych kôl recitačnej súťaže.

Žiaci nás príjemne prekvapili svojim talentom a pri niektorých prejavoch sme doslova tajili dych. Po náročnom rozhodovaní sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:

1. miesto: Mária Holešová, I. B – 25 bodov

2. miesto: Marianna Balúnová, IV. M – 20 bodov

3. miesto: Lenka Ondreková, II. M – 15 bodov

Špeciálne ocenenie za vlastnú tvorbu získal Matúš Holeša z II. M triedy.

Víťazi okrem vecných cien a diplomov získali uvedený počet extra bodov do hodnotenia ANJ, ostatní zúčastnení získali po 10 extra bodov.

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.