Aktuality 2023-2024, KADERNÍCKE A KOZMETICKÉ AKTIVITY

Mikuláš v krízovom centre sv. Hildegardy 

V tento predvianočný čas žiačky II. A triedy spolu s pani majsterkou Bc. Alenou Hvoľkovou spojili a zorganizovali Mikuláša v krízovom centre v Rabči.  

Hlavná myšlienka tohto skutku bola potešiť mamičky s deťmi a spríjemniť im sviatky príchodom sv. Mikuláša, anjela a čerta. Prichystali sme si pre nich sladké odmeny za peknú básničku. Spoločne sme si maľovali obrázky a šikovné žiačky namaľovali ornamenty na detské tváričky. Taktiež sme mamičkám ponúkli kozmetické služby, pri ktorých si oddýchli. 

Bol to pre nás silný emočný zážitok a zároveň nás zahrialo pri srdci, keď sme videli tú radosť v očiach. Uvedomili sme si, že si treba vážiť každú maličkosť a byť vďační za všetko,  čo máme.   

 

Kolektív II. A