Aktuality 2023-2024, POMOC DRUHÝM

Národné oceňovanie Angažovaná škola 

Štvrtý ročník prestížneho oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov. 

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Oceňovanie s názvom Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt je zameraná na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

V roku 2023 sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo 30 škôl s 35 projektami, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala troch víťazov.  

Hodnotiaca komisia vybrala 19 finalistov projektov a z nich troch víťazov.  

Víťazom 4. ročníka oceňovania Angažovaná škola v kategórii stredná škola a držiteľom zlatej značky Angažovaná škola sa stala Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove s projektom LeSníček. Projekt spojil všetky komunity, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje. Hlavným cieľom projektu bolo prepojenie komunít zdravotne znevýhodnených detí, mužov, žien, sociálne slabých rodín, seniorov, žiakov základných a stredných škôl regiónu Hornej Oravy v spoločnom poznávaní chránených stromov a vytvorení náučno-rozprávkovej knihy LeSníček.  

Ako víťazi národného oceňovania sme nominovaní na oceňovanie na úrovni strednej a východnej Európy na tzv. Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe. 

 

 

PaedDr. Katarína Tomulcová